7 overtuigingen

WETEN, GELOVEN EN ZIJN!
Wie zijn bestemming kent, vindt de weg.

Het ontwikkelen van ondernemend gedrag is gebaseerd op 7 overtuigingen:

Sta open voor je diepste wensen.

De kern van deze overtuiging is dat persoonlijk ondernemen begint bij het toelaten van je dromen en het luisteren naar de richting van je dromen. Iedereen heeft diepe wensen en die diepe wensen zijn de drijfveer voor jou reis.

 • Een droom hebben.
 • Een visie hebben.
 • Een beeld van waar je wilt zijn.
 • Een gevoel van wat je wilt zijn.
 • Een intuïtie hebben over wat je bent voor anderen.
 • Op weg willen gaan naar je bestemming.

Geloof in eigen kunnen.

De kern van deze overtuiging is dat je vooral de dingen moet doen en laten zien waar je goed in bent.

 • Lef en durf tonen in je weg naar je droom.
 • Voel je kracht en gebruik het (zing als je kan zingen).
 • Zet je kracht in, om anderen sterker te maken.
 • Ontwikkel je beste kwaliteiten i.p.v. verbeteren van je mindere.
 • Zie en accepteer jezelf zoals anderen je zien en ervaren.
 • Accepteer en geniet van waardering voor je prestaties.

Alleen door te doen creëer je iets.

De kern van deze overtuiging is dat je uiteindelijk alleen iets bereikt door te bewegen en acties te ondernemen.

 • Meer doen dan denken.
 • Uitgaan van kansen pakken i.p.v. problemen zien.
 • Belangrijke zaken urgent maken (voorkom uitstel).
 • Intuïtief handelen i.p.v. rationeel plannen.
 • Omgeving mobiliseren voor actie.
 • Doorlopend acties blijven plannen om te doen.

Communiceer je wensen.

De kern van deze overtuiging is dat je dromen, wensen en plannen communiceert naar je omgeving. Dit leidt tot een persoonlijk commitment om daadwerkelijk je dromen en plannen te realiseren. Tevens mobiliseer je door het communiceren van je droom een omgeving die je daarbij gaat helpen.

 • Er over praten is een stap in het ermee bezig zijn.
 • Door te vertellen kom je op ideeën.
 • Door te vertellen kom je medestanders en partners tegen.
 • Door te vertellen ontwikkel je enthousiasme en geloof (bij jezelf en bij anderen).

Je wordt geholpen door te geven.

De kern van deze overtuiging is, als je er bent voor je omgeving, je een helpende omgeving hebt gecreëerd die jou ook graag helpt met je bestemming.

 • Hulp bieden leidt tot hulp krijgen.
 • Hulp vragen door je bestemming uit te dragen.
 • Open staan voor je omgeving.
 • Door inspiratie en passie te tonen in je handelen, gaan anderen meedoen.
 • Door ook je zwaktes te tonen, mobiliseer je de kracht van een ander.

Stap uit je comfort zone.

De kern van deze overtuiging is dat de echte reis in je ondernemerschap pas begint, daar waar de grens wordt ervaren.

 • Lef en daadkracht tonen wanneer je bang bent.
 • Tegenslagen zien en gebruiken als een stap in je ontwikkeling.
 • De grens is slechts een mentale projectie.
 • Pijn is de boodschap dat je nog veel verder kan gaan.
 • Risico’snemen als je intuïtie dat ingeeft.

Houd de focus op de juiste zaken.

De kern van deze overtuiging is dat je doorlopend moet richten op zaken die bijdragen aan het bereiken van je bestemming.

 • Hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden.
 • Een persoonlijk netwerk mobiliseren om je op koers te houden.
 • Zoveel mogelijk van je leven in het teken zetten van je doel.
 • Je missie en doelen als thema gebruiken in dagelijks denken en handelen.
 • Initiatieven en personen uit je omgeving verbinden met je missie en doelen.

Deze overtuigingen geven sturing aan je denken, je handelen, je beeld van de realiteit en het ontwikkelen van relaties. Door de 7 overtuigingen te begrijpen, te leren, te ervaren en uiteindelijk te internaliseren, ontstaat het gedrag van persoonlijk ondernemen.

Het resultaat is dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen toekomst en dat van anderen die je dierbaar zijn. Je bent daarbij dienend, proactief, gedreven, authentiek, gepassioneerd en je werkt met resultaat aan je missie in het hier en nu, samen met anderen.