Windkracht 11

WAAROM WINDKRACHT 11?

Als medewerkers moeten uitstromen of doorstromen, wordt dit traject vaak als negatief ervaren, door zowel de werknemer alsook de werkgever. De werknemer voelt zich overgeleverd aan de vele regels, procedures en weinig inspirerende gesprekken waarmee vertrek (administratief) wordt geregeld.

Windkracht 11 heeft een methode ontwikkeld die vertrouwen geeft om out-of-the-box keuzes te maken, daarbij zelfregie te voeren en de samenwerking met lotgenoten te benutten.

5 REDENEN VOOR MOBILITEIT VAN MEDEWERKERS

 • Reorganisatie en personele wisseling
 • Loopbaan op een dood spoor
 • Getroffen door crisis of ontslag
 • Altijd al willen ondernemen
 • Toe aan een carrière switch (2e loopbaan)

RESULTAAT

Windkracht 11 stuurt op een Win-Win benadering voor alle betrokken stakeholders met de volgende resultaten:

 1.  Versterking van zelfregie en ondernemend gedrag,
 2. Uitgewerkt en getoetst (nieuw) persoonlijk verdienmodel, waarbij de ultieme talenten en ambities het vertrekpunt vormen.
 3. Versnelling op nieuw perspectief door het v erkrijgen van “warme”introducties en leads voor opdrachten (of een baan).
 4. Relevante werkervaring via projecten van Windkracht 11.
 5. Een positief imago voor zowel de werkgever en werknemer en de bereidheid om elkaar aan te bevelen.

KAPITEIN AAN DEK

Bij Windkracht 11 pak je zelf de regie. We gaan daarbij uit van wat mensen willen en kunnen. We mobiliseren ondernemend gedrag bij de deelnemers zodat ze concrete stappen gaan en durven te zetten. Een belangrijke resultaat van het traject is, dat ze concreet hebben gemaakt wat ze WILLEN en wat ze KUNNEN. Dit dient als leidraad om direct vervolgstappen te nemen.

SCHERP AAN DE WIND

Met onze methode laten wij mensen vanuit hun eigen kracht en initiatief een beweging maken voor een loopbaanrichting die meer aansluit op hun talenten en ambities. Angst en onzekerheid zijn heel normaal in een fase van overgang naar een nieuwe bestemming. Weerstand is in onze ogen een krachtige uiting van die angst en onzekerheid. Weerstand is energie die omgebogen moet worden!

DE KRACHT VAN HET TEAM

In het traject wordt niet alleen de inzet en de kracht van de individuele deelnemer ontwikkeld en benut, maar ook die van het team. In onze aanpak werken de deelnemers aan eigen en gezamenlijke projecten die leiden tot kansen op nieuwe werkmogelijkheden. De aanwezige kennis, kwaliteiten en netwerk in het team worden ingezet om elkaar te helpen en resultaten te boeken.

OVER WINDKRACHT 11

Windkracht 11 is een initiatief van en door ondernemers. Wij geloven namelijk dat je de grootste garantie hebt op werk als je als professional in staat bent, ongeachte de vorm waarin je werkt (als werknemer, ondernemer of flexibele inhuurkracht), denkt en handelt als ondernemer.

Ondernemerschap vraagt namelijk een continue aandacht om van toegevoegde waarde te zijn, je door te ontwikkelen en te investeren in je eigen profilering en netwerk. Alle betrokken ondernemende coaches hebben hun sporen reeds verdient in het versterken van ondernemendheid bij professionals.

Als het windkracht 11 is in je werkende leven, is het beste antwoord om de ondernemer in jezelf aan te spreken en in te zetten: je eigen koers bepalen, je zeilen in de juiste stand zetten en steeds dat gene doen waarmee je de beweging creëert om je doel te bereiken.

U kunt ook contact opnemen met Robert Tjoe Nij (06-53215978) voor een persoonlijk gesprek over mobiliteit van personeel en loopbaan vraagstukken.

Programma

FASE 1 Intake & Introductie “Aan Boord”

Doel: inzicht in persoonlijke situatie, geschiktheid en wederzijdse verwachtingen.

FASE 2 Versterken Ondernemerschap

Doel: versterking van zelfregie en ondernemend gedrag en opstellen

(persoonlijke) verdienmodellen.

 • Workshop 1: Ontdek je talenten, passie en ambities
 • Workshop 2: Je Persoonlijk Verdienmodel
 • Workshop 3: Het Gezamenlijke Verdienmodel

FASE 3 Projecten Lab & Verdienmodellen

Doel: Samen met anderen realiseren van het persoonlijke- en groepsproject.

 • Workshop 4: Presenteren, plannen & hulpvragen
 • Workshop 5: Netwerk & Aanbevelingen
 • Workshop 6: Omgaan met tegenslagen
 • Workshop 7: Projectspecifieke inrichting (behoefte gestuurd)

FASE 4 Projectenbeurs

Doel: Het presenteren van de projecten aan investeerders, ondernemers, werkgevers en het netwerk, als formele afronding van het traject.

 • Workshop 8: Beursvoorbereiding

PRIJZEN

De kosten voor het totale windkracht 11 programma bedraagt EUR 7.500 (ex. btw) per deelnemer.

 • Trajectbegeleiding 2.500
 • Project(bege)leiding 2.000
 • Workshops 1.500
 • Organisatiekosten 1.500

Voorwaarde voor deelname is dat de deelnemer minimaal 3 dagen per week beschibaar is gedurende 6 maanden.